• 0885 192 979; 0877 176 817
  • kapkamiteva.ph@outlook.com
  • гр. Варна, ул"Кавала"№12

Децата с Аутизъм

Само преди едно поколение човек можеше цял живот да не срещне нито едно дете с аутизъм. Днес е голяма рядкост да не познаваме подобно дете или поне човек, който има познато дете с аутизъм. Преди 50г хиперактивните и буйни деца се раглеждаха като „проблем с дисциплината“ Днес СДВХ( синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност) е най-често срещаният проблем в…