• 0885 192 979; 0877 176 817
  • kapkamiteva.ph@outlook.com
  • гр. Варна, ул"Кавала"№12

Подкрепа на деца с Генерализирано Разстройство в Развитието: Ролята на физиотерапията

Децата с Генерализирано Разстройство в Развитието (ГРР) се сблъскват със специфични предизвикателства в своето ежедневие. Това разстройство, което засяга забавянето на развитието в няколко направления, включително двигателното, интелектуалното, езиковото и социалното развитие, може да изисква специализирана подкрепа, за да се подпомогне напредъкът им. В този контекст, физиотерапията играе ключова роля. Тя предоставя индивидуализирани интервенции, насочени към подобряване на двигателните умения…