• 0885 192 979
  • kapkamiteva.ph@outlook.com
  • гр. Варна, ул. "Райко Жинзифов" 22

За кабинета

И ето, че дойде момента да получа разрешителни и, да се пререгистрирам в Амбулатория за индивидуална практика, което по закона за лечебните заведения дава допълнителни възможности на специалиста, който ги извършва.

Амбулаторията за индивидуална практика на Капка Митева работи с пациенти с допълнително здравно осигуряване по застрахователни фондове. Работи с пациенти с ТЕЛК над 90% и извършва домашни посещения.

Прилага успешно методики изискващи познания за мануални мобилиации и тракции. Които се прилагат при болки в кръста, рамената и врата.
Работи успешно при пациенти след фрактури в ранните етапи на въстановяване. И най-голямото предимство е индивидуалният подход и личната заангажираност на терапевта.

Тук се извършват всички методики и се използват средства, които се изучават в допълнителни обучения ( курсове, уебинари и магистратури) и програми, които не присъстват в учебния план за обучение на професионалните бакалаври „Рехабилитатори“.
Дейността на кабинета е насочена към пациенти с полиетиологични диагнози- посттравматични състояния след фрактури, артропластика, неврологични увреди и деца с разстройства в аутистичния спектър!

Капка Митева - Физиотерапевт, неврорехабилитация

През 1998 г е завършила ШУ „Константин Преславски“, специалност „Биология и Химия“.

През 2016 г – МУ Варана „Рехабилитация“с грамота за отличен успех, Магистърска програма „Физикална терапия и Рехабилитация“ – специалност „Неврология“ към НСА „Васил Левски“ – отличен успех.

В момента кара докторантура в НСА „Васил Левски“ катедра „Кинезитерапия“
Посетила съм курсове по:
  • „Рефлексотерапия и масаж“ – 2012
  • Мануален лимфен дренаж – 2013
  • Мануална терапия на горен крайник и цервикоторакална област – 2015
  • Курс по Терабанд- еластично съпротивление, проприорецептивна тренировка и миофасциална релаксация-2015
  • Курс по Спастика -2018г
  • Кинезиологичен тейтинг 2019
  • Завършен курс по Проприо-рецептивно нервно мускулно улесняване 2021г.
Работила е в ДКЦ 4 -Варна , Клиника „Нова“, Дневен център за работа с деца с аутизъм. От 2019 г до момента е на частна практика. Преобладават пациенти в областта на неврорехабилитация – Инсулти, Множествена склероза, Черепно-мозъчни травми и Паркинсон. Успешно работи с деца с аутизъм и изоставане във физическото развитие. Проявява интерес и към пациенти с алоластика на раменна и тазобедрени стави.
Партньор, съмишленик и юрист

Емануил Митев